อีสานตุ้มโฮม ชุมชนคนอีสานออนไลน์ ศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอีสาน

ปอบ-ปาด โพสต์เมื่อ 2011-2-10 04:49:25

อีสานตุ้มโฮม ความหมายและคำจำกัดคว ...

อีสานตุ้มโฮม ความหมายและคำจำกัดความ

อีสานตุ้มโฮม ดอทคอม

ความหมายตาม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒

อีสาน    น. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ. (ป. อีสาน; ส. อีศาน )

ตุ้ม     ว. ป้อม ๆ, กลม ๆ. น. ของที่มีลักษณะกลม ๆ ห้อยลงมา, ลูกตุ้ม ก็ว่า.

ความหมายตามภาษาอีสาน

อีสาน  หมายถึง  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคอีสาน คนอีสาน
ตุ้ม หมายถึง ป้อม รวบ รวมให้อยู่จุดเดียว

โฮม หมายถึง รวมไว้ที่เดียวกัน ที่ใดที่หนึ่ง

อีสานตุ้มโฮม หมายถึง หมายถึง การรวบรวมเอา ภาคอีสาน คนอีสาน ความเป็นอีสาน วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มารวมไว้ ณ. ที่แห่งนี้

อีสานตุ้มโฮม ดอทคอม ความหมาย กะคือ หมายถึง การรวบรวมเอา ภาคอีสาน คนอีสาน ความเป็นอีสาน วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มารวมไว้ที่คอม ที่อินเตอร์เน็ต

ขอเชิญสมาชิก มาให้ความหมายและคำจำกัดความของเว็บอีสานตุ้มโฮมดอทคอมของเฮาเด้อครับ

               อีสานตุ้มโฮมดอทคอม ชุมชนคนอีสานออนไลน์
ร่วมอนุรักษ์และสืบสานศิลปะฒนธรรมอีสานให้อยู่คู่กับคนอีสานตลอดไป
หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: อีสานตุ้มโฮม ความหมายและคำจำกัดคว ...